Zmiana Orkla Health Sp. z o. o. na Orkla Care S.A.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lutego 2017 roku nastąpiło połączenie
Orkla Health Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000141377 (Spółka Przejmowana) z Cederroth Polska S.A. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Polnej 21, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000029528 (Spółka Przejmująca) poprzez przejęcie całego majątku Orkla Health Sp. z o. o. przez Cederroth Polska S.A. Natomiast przedsiębiorstwo Cederroth Polska S.A. zmieniło nazwę firmy na Orkla Care S.A.

W związku z połączeniem Orkla Health Sp. z o. o. z dniem 01.02.2017 r. będzie kontynuować działalność jako Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie. Orkla Care S.A. (dawniej: Cederroth Polska S.A.)  wstąpi we wszystkie prawa  i obowiązki Spółki Przejmowanej tj., Orkla Health Sp. z o. o. (sukcesja uniwersalna praw i obowiązków).

W związku z powyższym nowo połączona spółka posiada następujące dane rejestrowe:

Orkla Care S.A.

05-250 Radzymin

Ul. Polna 21,

NIP: 521-05-23-942

KRS:0000029528

Połączenie nie ma wpływu na łączące Stronę z Orkla Health Sp. z o. o. postanowienia umów, które pozostają bez zmian i nadal są aktualne.

Wszelkie dokumenty księgowe, pisma będą wystawiane na dane rejestrowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • do 31.01.2017r.: Orkla Health Sp. z o.o. ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, NIP 524-04-01-103, XIII Wydział KRS nr 0000141377
  • od 01.02.2017r.: Orkla Care S.A. ul. Polna 21, 05-250 Radzymin, NIP 521-05-23-942, XIV Wydział KRS nr 0000029528

W przypadku kierowania dokumentów księgowych, pism do spółki prosimy o zastosowanie się do powyższego harmonogramu uwzględniającego zmianę danych rejestracyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Kowalski

Dyrektor Zarządzający Orkla Care S.A.


Połączenie Spółek Orkla_Cederroth 170201