Orkla Care S. A.
Ul. Fabryczna 5a
00-446 Warszawa
Tel. 22 358 13 00
Mail: office@orklacare.pl
NIP 521-05-23-942
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000029528 kapitał zakładowy 64 575 550 zł opłacony w części.
Numer Rejestrowy do Bazy Danych o Odpadach (BDO) – 000009488

Polityka prywatności

Polityka świadczenia usług drogą elektroniczną

Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności